en ]
Advokátní kancelář a insolvenční správce JUDr. Robert Foll, MBA
On-line servis
pro stálé klienty advokat (at) foll.cz
Advokátní kancelář a insolvenční správce JUDr. Robert Foll, MBA | Benefity

Komplexní služby
spolupracujeme s příbuznými právními profesemi, a to jak notáři, daňovými poradci, auditory a znalci, tak i se spřátelenými advokátními kancelářemi v České republice a se specializovanými překladateli.

Individuální přístup
snažíme se o dosažení co nejlepšího prospěchu pro klienta s přihlédnutím k jeho osobním potřebám a minimálním nákladům

Flexibilita
přizpůsobujeme se klientovým potřebám, řešíme úkoly v co nejkratším čase

Efektivnost
optimalizujeme poskytování služeb při současné minimalizaci nákladů

Rychlý postup
využíváme všech zákonných prostředků tak, aby se výsledek dostavil v co nejkratším možném termínu

Transparentnost
vedeme přesnou evidenci vykonané práce a vynaložených nákladů

Advokátní kancelář a insolvenční správce JUDr. Robert Foll, MBA | Benefity

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

Plátci, kteří vyplácejí v roce 2021 osvobozené příjmy nebo v souladu s mezinárodní smlouvou ... vice ...

Rozhodnutí soudu - nepředání dítěte druhému rodiči může být trestné

Státní zastupitelství rozhodlo matku, v minulosti již několikrát napomínanou opatrovnickým soudem ... vice ...

Zvýšení minimální mzdy 2022

Od 1.1.2022 bude zvýšena výše minimální mzdy na částku 16.200,- Kč. Současně se zvyšují ... vice ...

Insolvence na tři roky

Vláda schválila návrh zákona, který zkrátí délku nových oddlužení pro všechny fyzické osoby ... vice ...

Dovolená se od 1.1.2021 počítá na hodiny

S prvním dnem letošního roku vstoupila v účinnosti koncepční změna zákoníku práce v oblasti ... vice ...