en ]
Advokátní kancelář a insolvenční správce JUDr. Robert Foll, MBA
On-line servis
pro stálé klienty advokat (at) foll.cz
Advokátní kancelář a insolvenční správce JUDr. Robert Foll, MBA | Benefity

Komplexní služby
spolupracujeme s příbuznými právními profesemi, a to jak notáři, daňovými poradci, auditory a znalci, tak i se spřátelenými advokátními kancelářemi v České republice a se specializovanými překladateli.

Individuální přístup
snažíme se o dosažení co nejlepšího prospěchu pro klienta s přihlédnutím k jeho osobním potřebám a minimálním nákladům

Flexibilita
přizpůsobujeme se klientovým potřebám, řešíme úkoly v co nejkratším čase

Efektivnost
optimalizujeme poskytování služeb při současné minimalizaci nákladů

Rychlý postup
využíváme všech zákonných prostředků tak, aby se výsledek dostavil v co nejkratším možném termínu

Transparentnost
vedeme přesnou evidenci vykonané práce a vynaložených nákladů

Advokátní kancelář a insolvenční správce JUDr. Robert Foll, MBA | Benefity

ČNB opět zvýšila úrokové sazby, pozor na kalkulace úroků z prodlení a pozdní placení daní!

Na zasedání bankovní rady ČNB bylo dne 22.6.2022 rozhodnuto o dalším zvýšení dvoutýdenní ... vice ...

Nejvyšší správní soud nově k počítání lhůt při doručování do datové schránky

Doposud nebylo postaveno najisto, jak je to s datem doručení, připadne-li 10. den na sobotu, nedě ... vice ...

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí

Plátci, kteří vyplácejí v roce 2021 osvobozené příjmy nebo v souladu s mezinárodní smlouvou ... vice ...

Rozhodnutí soudu - nepředání dítěte druhému rodiči může být trestné

Státní zastupitelství rozhodlo matku, v minulosti již několikrát napomínanou opatrovnickým soudem ... vice ...

Zvýšení minimální mzdy 2022

Od 1.1.2022 bude zvýšena výše minimální mzdy na částku 16.200,- Kč. Současně se zvyšují ... vice ...