en ]
Advokátní kancelář a insolvenční správce JUDr. Robert Foll, MBA
On-line servis
pro stálé klienty advokat (at) foll.cz
Advokátní kancelář a insolvenční správce JUDr. Robert Foll, MBA | Benefity

Komplexní služby
spolupracujeme s příbuznými právními profesemi, a to jak notáři, daňovými poradci, auditory a znalci, tak i se spřátelenými advokátními kancelářemi v České republice a se specializovanými překladateli.

Individuální přístup
snažíme se o dosažení co nejlepšího prospěchu pro klienta s přihlédnutím k jeho osobním potřebám a minimálním nákladům

Flexibilita
přizpůsobujeme se klientovým potřebám, řešíme úkoly v co nejkratším čase

Efektivnost
optimalizujeme poskytování služeb při současné minimalizaci nákladů

Rychlý postup
využíváme všech zákonných prostředků tak, aby se výsledek dostavil v co nejkratším možném termínu

Transparentnost
vedeme přesnou evidenci vykonané práce a vynaložených nákladů

Advokátní kancelář a insolvenční správce JUDr. Robert Foll, MBA | Benefity

Opatření pro minimalizaci a náhradu škod

V důsledku současných restrikcí souvisejících s vyhlášením nouzovým stavem provádí mnoho ... vice ...

Zvýšení minimální mzdy 2020

S účinnosti od 1. ledna 2020 se zvýšila minimální mzda na částku 14.600,-Kč. Na zvýšení ... vice ...

Změny sazeb stravného a cestovních náhrad pro rok 2020

U tuzemského stravného došlo k mírnému navýšení limitů - nejnižší možná částka stravn ... vice ...

Proplácení prvních tří dnů nemoci

Dne 1.7.2019 nabyla účinnosti novela Zákoníku práce, kdy nemocní zaměstnanci budou znovu dost ... vice ...

Zadržování nesporné části nadměrného odpočtu DPH finančním úřadem

Upozorňujeme vás, že finanční úřad nemůže zadržovat nespornou část nadměrného odpočtu ... vice ...